خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

جنین

بارداری

اگر سطح قند خون تان بالا باشد، قند خون جنین تان نیز بالا خواهد بود، زیرا قند می تواند از طریق جفت وارد جریان خون جنین تان شود ولی انسولین نمی تواند این کار را بکند.