خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

جذب گلوکز

جذب گلوکز توسط سلول ها

برخی از سلول های خاص بدن مانند سلول های مغزی، سلول های کلیه و غدد فوق کلیوی و گلبول های قرمز برای ورود گلوکز نیاز به انسولین ندارند. این سلول ها بدون توجه به سطح گلوکز قادر به جذب قندخون هستند. در شرایطی که مقدار کافی گلوکز در…