خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تکرر ادرار

دیابت در سالمندان

نشانه های دیابت در سالمندان کمتر از دیگر افراد جوان مشهود است سالمندان معمولا دچار تشنگی شدید یا افزایش و تکرر ادرار نمی شوند، اما ممکن است بی حال و مریض احوال باشند و علیرغم اشتهای طبیعی وزنشان به تدریج کم می شود.