خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تنظیم گلوکز خون

تنظیم گلوکز خون

تنظیم گلوکز خون به زمان تزریق انسولین نیز بستگی دارد. هرقدر زمان تزریق انسولین ، وقت ورزش و ساعت صرف غذا بهتر و دقیق تر رعایت شود و طبق برنامه ی منظمی صورت پذیرد تنظیم گلوکز خون آسان تر خواهد شد.