خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تغذیه سالم در دیابت

نگرش صحیح

دیابت فرصت مغتنمی در زندگی تان به ارمغان می آورد زیرا شما را مجبور می کند به تغذیه سالم و ورزش منظم روی بیاورید. در این صورت بعید نیست که از همسایه غیردیابتی خود زندگی به مراتب سالم تری پیدا کنید. با هرچه سالم تر شدن شیوه ی زندگی تان…