خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تاثیر یوگا در بیماری ها

یوگا

یوگا در بهبود انواع بیماری ها به خصوص بیماری هایی که خود شخص مسئول ایجاد آن هاست مانند سوء هاضمه بسیار موثر بوده و در جلوگیری از بازگشت بیماری ها نیز تاثیر به سزایی دارد. یوگا برای رفع ترس نقش حیاتی دارد. با یوگا می توان کسب تجربه کرد و…