خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تاثیر خواب بر دیابت

خوب بخوابید تا بر دیابت پیروز شوید!

پژوهش ها نشان داده اند که خواب عمیق و راحت می تواند در بهبود بیماران دیابتی دارای تاثیر به سزایی باشد. مطالعات بسیاری حاکی از آن هستند که اختلالات خواب و بی نظمی در خواب با افزایش دیابت مرتبط است. تاثیر خواب نامناسب بر تشدید دیابت موثر…