خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تاثیر حبوبات در تغذیه دیابتی

تاثیر حبوبات

مصرف حبوبات که سبوس آنها گرفته نشده است باعث کاهش ابتلا به بیماری دیابت می باشند و در افراد دیابتی باعث تغییر در سوخت و ساز قندها شده و جذب مواد قندی را از روده ها به تاخیر می اندازد.