خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

آهسته تر شدن افزایش قند خون

افزایش آهسته ی قند خون

عواملی که باعث آهسته تر شدن افزایش قندخون می شوند عبارتند از: اندازه لقمه : لقمه های بزرگ تر زمان بیشتری را برای هضم شدن در معده و روده می گیرند، همچنین اندازه های بزرگ تر باعث می شود که معده آهسته تر تخلیه شود. فیبر مواد غذایی:…