خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

آسیب عصبی خودکار

آسیب عصبی خودکار

اعصاب کنترل کننده ی قسمت هایی از بدن تان که به صورت غیر ارادی عمل می کنند، اعصاب خودکار(غیر ارادی) نام دارند. آن ها با تنظیم دما و سرعت قلب به کار بدن کمک می کنند. وقتی این اعصاب آسیب میبینند، آن را آسیب عصبی خودکار(غیر ارادی)…