خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

آزمایش های لازم برای افراد دیابتی

آزمایش های لازم برای حفظ سلامت

در هر نوبت مراجعه به پزشک از او بخواهید که گلوکز خون تان را اندازه گیری کند. اگر از انسولین استفاده می کنید چهار بار در سال هموگلوبین A1C و در غیر این صورت، دو بار در سال هموگلوبین A1C خود را اندازه بگیرید. سالی یک بار…