خانه دیابت ایران|Diabethome.com

گلوکز یا فروکتوز؟

استفاده از فروکتوز در ورزش های طولانی قوای شما را تجدید می کند. این شیرین کننده می تواند جایگزین گلوکز شود، زیرا با وجود اینکه شیرین تر از گلوکز است سرعت جذب پایین تری دارد و برخلاف گلوکز باعث تشدید ترشح انسولین نمی شود. فروکتوز به سرعت در…

دوی استقامت در دیابتی ها

افراد مبتلا به نارسایی کلیوی ناشی از دیابت باید از ورزش هایی که باعث افزایش فشارخون به مدت طولانی می شوند، بپرهیزند. این ورزش ها از جمله دوی استقامت اندام بدن را به مدت طولانی تحت فشار شدید قرار می دهند.

آزمایش شاخص مچ پا

یکی از جنبه های مراقبت جدی از پاها آن است که از جریان طبیعی خون در آن ها مطمئن شوید. برای این منظور پزشک باید از شما آزمایش شاخص مچ و بازو(مفاصل) بگیرد. این آزمایش سالانه انجام می شود و فورا پزشک معالج و خود شما را از نارسایی در گردش خون…

انسولین زوداثر لیسپرو

انسولین لیسپرو ظرف 5 دقیقه از لحظه ی ورود به بدن بیمار اثر می کند و میزان گلوکز خون را به تدریج پایین می آورد. پس از یک ساعت شدت اثر آن به حداکثر می رسد و ظرف حدود 3 ساعت تاثیر خود را از دست می دهد. یکی از مزایای انسولین لیسپرو این است که…