خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

گردش خون در ناحیه پا

آزمایش شاخص مچ پا

یکی از جنبه های مراقبت جدی از پاها آن است که از جریان طبیعی خون در آن ها مطمئن شوید. برای این منظور پزشک باید از شما آزمایش شاخص مچ و بازو(مفاصل) بگیرد. این آزمایش سالانه انجام می شود و فورا پزشک معالج و خود شما را از نارسایی در گردش خون…