خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

کنترل قند خون

مراقبت از بیماری دیابت تان

اگر از خودتان و بیماری دیابت تان به خوبی مراقبت کنید، می توانید تمام عمر به خوبی زندگی کنید. آزمایش منظم سطح قند خون تان ، خوردن و نوشیدن مناسب، انجام فعالیت ورزشی مناسب و مصرف دارو و تزریق انسولین همگی به کنترل موثر سطح قند خون…