خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

کم قندی

رانندگی

بدون سنجش سطح قند خون، بیش از 2 ساعت رانندگی نکنید.دچار شدن به کم قندی در حین رانندگی بسیار خطرناک است. بنابراین در چنین موقعیتی باید ماشین را نگه دارید و استراحت کنید.