خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

چند نکته در مورد همه انسولین ها

چند نکته در مورد همه ی انسولین ها:

انسولین را می توان تا چهار هفته در دمای اتاق و تا سررسیدن تاریخ انقضای آن در یخچال نگهداری کرد. بعد از چهار هفته نگهداری انسولین در دمای اتاق باید آن را دور انداخت. انسولین در معرض دمای زیاد مثلا در معرض نور مستقیم خورشید یا در معرض سرمای…