خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

نوشیدن آب

نقش آب در بدن

آب در انتقال اکسیژن و دفع دی اکسید کربن موثر است. 70% وزن بدن را آب تشکیل می دهد و به عنوان یکی از حلال های موثر استفاده می گردد. آب در تنظیم دمای بدن نقش مهمی دارد. آب موجب خروج سموم و ضایعات متابولیسم سلولی از طریق…