خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

نوروپاتی دیابتی

دیابت در سالمندان ( بخش دوم عوارض و درمان دیابت در سالمندی و توصیه های مهم آن )

در این بخش میخواهیم به ترتیب به موارد  عوارض دیابت در سالمندی،کاشکس نوروپاتیک دیابتی،نوروپاتی دیابتی،آمیوتروفی،التهاب بدخیم گوش خارجی،نکروزپاپی کلیوی،پوکی استخوان،درمان دیابت در سالمندی،مسئله تغدیه سالمندان و توصیه های مهم برای سالمندان…