خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

نقش والدین در کودکان دیابتی

اهمیت خانواده در کنترل دیابت

گرمی و ملایمت والدین پیش بینی کننده ی پذیرش بهتر از برنامه ی درمانی در کودکان خردسال است. جوانان حمایت وسیله ای را از خانواده های خود دریافت می کنند و حمایت عاطفی قابل ملاحظه ای را از دوستان خود به دست می آورند.…