خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مصرف داروهای دیابتی

استفاده دقیق از داروهای تجویزی

رعایت دستورات پزشک برای بیماران مبتلا به امراض مزمنی نظیر دیابت که باید هر روز دارو مصرف کنند اهمیت خاصی دارد. درست است که درمان با انسولین کار پر دردسری است اما فرض پزشک معالج شما آن است که با دقت برنامه درمانی خود را رعایت خواهید کرد.…