خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مدیریت وزن

مدیریت سبک زندگی برای بیماران دیابتی

مدیریت سبک زندگی ((lifestyle management جنبه ای اساسی از درمان دیابت است و شامل آموزش مدیریت شخصی دیابت (DSME) ، حمایت مدیریت شخصی دیابت (DSMS)، تغذیه درمانی، فعالیت بدنی، توصیه به ترک دخانیات و درمان روانی- اجتماعی می شود. بیماران و…