خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

سطح قند خون

چیره شدن بر دیابت در درازمدت

تعدادی موانع، حقیقی یا مجازی در راه مراقبت از دیابت شما وجود دارد که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم: نا توان بودن در شناسایی زمانی است که سطح قندخون شما بالا می رود، زیرا هنوز احساس سرحالی می کنید. دقت نداشتن…