خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت کودکان

تغذیه کودکان

اگر نمی توانید پیش بینی کنید که فرزندتان چه قدر و چه موقع غذا خواهد خورد، می توانید از انسولینی استفاده کنید که تا 15 دقیقه بعد از غذا بتوانید مصرف کنید. با پزشک خود مشورت کنید.