خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت و داروها

داروهای روان گردان

صحبت درباره ی داروهای روان گردان در زمانی که دیابت دارید فکر خوبی نیست. این داروها بر تمرکز و توانایی مراقبت مناسب از خودتان تاثیر می گذارند. ممکن است خوردن را فراموش کنید، بیش از حد بخورید یا مصرف انسولین را فراموش کنید.…