خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت و افسردگی

ارتباط بین دیابت و افسردگی

بین دیابت و افسردگی ارتباط متقابلی وجود دارد. طوری که احساس غم و اندوه میکنید و انگیزه کافی برای مراقبت از دیابت خود ندارید. در نتیجه در کنترل دیابت خود ضعیف عمل می کنید که به دنبال آن سطح قند خون افزایش می یابد. با افزایش سطح قند…