خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

درد ناحیه تزریق

جلوگیری از درد تزریق انسولین

برای جلوگیری از درد در ناحیه تزریق چه نکاتی باید رعایت شود؟ سرد نبودن ویال انسولین(باید ویال را نیم ساعت قبل از تزریق از یخچال بیرون بیاورید) اطمینان از موجود نبودن حباب هوا در سرنگ، قبل از تزریق اگر به محل تزریق الکل مالیده اید…