خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

حفاظت از پاها

نکاتی که در بیرون از خانه باید رعایت کنید

هوای گرم گردش خون شما را افزایش می دهد، در نتیجه سرعت جذب انسولین یا قرص ها را به جریان خون تان زیاد می کند. اگر از انسولین یا قرص های انسولین ساز استفاده می کنید، گرما ممکن است شما را در معرض هیپوگلیسمی قرار بدهد. ممکن است مقدار…