خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

افت قندخون

افت قندخون در ورزش

خطر افت ناگهانی قندخون در طی ورزش می تواند با مصرف دو عدد بیسکویت یا یک عدد میوه قبل از چنین تمریناتی به حداقل برسد، به همراه داشتن قرص گلوکز و یا مواد غذایی شیرین نیز ضروری به نظر می رسد.