خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

آسیب عصبی محیطی

آسیب عصبی(نئوروپاتی)

آسیب دیدگی اعصابی را که قسمت های تحتانی بدن را تغذیه می کنند آسیب عصبی محیطی گویند. این بیماری که باعث درد یا افت احساس در انگشتان و پاها می شود، می تواند در هرکسی که به مدت چندسال دیابت داشته است، رخ دهد. اگر دیابت نوع…