خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

آسیب شبکیه

آسیب چشم ها

اگر مدت زمان زیادی است که دیابت دارید، چشم هایتان در مقابل آسیب شبکیه ای آسیب پذیر هستند. بهترین روش برای پیشگیری از آسیب دیدگی شبکیه و گسترش آن، کنترل خوب قندخون در درازمدت و معاینه منظم چشم است.