خانه دیابت ایران|Diabethome.com

گردش های دانش آموزی مدرسه

0 967
  • در گردش های مدرسه ای، ممکن است غذا زودتر یا دیرتر از حد معمول خورده شود، در این صورت بهتر است میان وعده های غذایی و مواد غذایی مخصوص جلوگیری از کم قندی همراه فرزندتان باشد.
  • به او یادآوری کنید که نباید تمام غذاها را یک دفعه بخورد و یا آن ها را با دوستانش تقسیم کند. در این موارد حتی اگر قند خونش برای آن روز هم به علت زیاد خوردن بالا بود زیاد اشکالی ندارد.
  • به معلم فرزندتان یادآوری کنید که ممکن است در جریان سفر حالت هیپوگلیسمی برای کودک تان اتفاق بیفتد و یادآوری کنید که در صورت لزوم اجازه ی خوردن را به وی بدهد.
  • به مسئول سفر بگویید که ممکن است بر اثر هیجان، قند خون فرزندتان بالا رود و وی احتیاج داشته باشد که بیش از حد به دستشویی برود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.